Access Keys:

 
 
Gaelscoil Naomh Pádraig, Leamhcán

Litreacha Abhaile

Scoil Ghlas DF 2019 íoslódáil
Ag filleadh ar scoil - Foirm do pháistí íoslódáil
Aonach Leabhar CCB ZEEKO íoslódáil
Úasdátú Mí Eanáir 2021/Update January 2021 íoslódáil
Boscaí Bróga na Nollag - 2019 íoslódáil
Cadoo - litir íoslódáil
Caomnhnú Leanaí '14 íoslódáil
Carta Tuairisce Bliantuil íoslódáil
Child Protection Letter íoslódáil
COVID-19 Policy Statement íoslódáil
COVID-19 Response Plan íoslódáil
Cumann na dTuismitheoirí - Nollaig 19 íoslódáil
Eolas Tábhachtach - Samhain 2019 - Imeachtaí íoslódáil
Failéire don Chéad Chomaoineach 19 20-athbhreithnithe íoslódáil
Féilire don Chóineartú 19 20-athbhreithnithe íoslódáil
Letter to parents and guardians from Minister for Education íoslódáil
Litir - An Nollaig i nGSNP íoslódáil
Litir - Athoscailt GSNP íoslódáil
Litir - Bronntanais do mhúinteoirí íoslódáil
Litir - Clar Bi Sabhailte íoslódáil
Litir - cruinnithe tuisti -muinteoiri 2022 íoslódáil
Litir - Eolas Tábhachtach íoslódáil
Litir - Pairceail 2014 íoslódáil
Litir - Tús na Bliana 19 20 íoslódáil
Litir - Tuáillí Lámha R1 - R6 íoslódáil
Litir ón DCMO maidir le hathoscailt na scoileanna íoslódáil
Litir ón gCoiste Glas 2015 íoslódáil
Litir Bhord na Scoile -Gaeilge íoslódáil
Litir do thuismitheoirí ón tAire Oideachais íoslódáil
Litir do thuistí ón Aire Oideachas íoslódáil
Litir do thuisti GSNP - MF 2021 íoslódáil
Litir o Bhord na Scoile-Bearla íoslódáil
Litir o GSNP - Athoscailt Failte íoslódáil
Litir Triallacha Caighdeánaithe 18/19 íoslódáil
Litir-Athoscailt/ Re-opening 2021 ó Liam íoslódáil
litir-tús na bliana 2016/17 íoslódáil
Páistí ag obair ón mBaile - Treoir 21/3/2020 (Béarla) íoslódáil
Páistí ag obair ón mBaile - Treoir 21/3/2020 (Gaeilge) íoslódáil
Roadmap for School Reopening íoslódáil
Seirbhís Charúil 19 - na feistis íoslódáil
Siúlóid na gCailleach Margadh Císte íoslódáil
Standardised tests íoslódáil
Stay Safe Programme.pdf litir-tús na bliana 2016/17.pdf Litir - Bronntanais do mhúinteoirí íoslódáil
To Parents - Letter from Minister Foley íoslódáil
Treochlár le haghaidh scoileanna a athoscailt íoslódáil
Trialacha Caighdeanaithe íoslódáil
Trialacha Caighdeanaithe Eolas íoslódáil
Trialacha Caighdeánaithe eolas íoslódáil
Tuairisc Scoile do Phaiste a thuiscint íoslódáil
Understanding the School Report íoslódáil
Yearly Report Card íoslódáil