Access Keys:

 
 
Gaelscoil Naomh Pádraig, Leamhcán

Ranganna Veidhlín

 

Bíonn Ranganna veidhlín ar siúl ag na páistí ó Naíonáin Mhóra suas go Rang 6 gach seachtain. Tagann na múinteoirí Arvil agus Rachel isteach chuig an scoil chun na páistí a mhúineadh. Bíonn deis ag roinnt páistí ó na ranganna 3-5 an dordveidhil a fhoghlaim gach seachtain leis an Múinteoir Adrian.

 

Ceolfhoireann na Scoile

 
 

Tá an Múinteoir Rachel tar éis ceolfhoireann a chur le chéile i mbliana. Seo an chéad uair riamh go raibh cheolfhoireann ag an scoil! Tá thart ar 25 pháiste sa cheolfhoireann. Tá grianghraif thíos dóibh. Táimid ag súil go mór len iad a chloisteáil go luath.

 

Grúpa Ceoil Traidisiúnta na Scoile

 

Tá Grúpa Ceoil Traidisiúnta sa scoil faoi stiúr Múinteoir Andrea agus Múinteoir Sinéad Ní Chaochlaoich. Buaileann siad lena chéile gach Luan i ndiaidh am scoile chun cleachtadh a dhéanamh. Seinneann siad ag ócáidí áirithe scoile i rith na bliana.

 

Cór Scoile

 
 

Tá cór den scoth ag Gaelscoil Naomh Pádraig faoi threoir an Mhúinteoir Eimear. Bíonn an Cór ó Rang 4 - 5 ag canadh ag na seirbhísí speisialta a bhíonn againn sa scoil chun na Sacraimintí éagsúla a cheiliúradh ar nós Seirbhís an tSolais, An Coineartú, An Chéad Fhaoistin agus An Chéad Chomaoineach. Déantar cleachtadh seachtainiúil sa halla le Múinteoir Eimear.

Chomh maith leis an ngnáth cór scoile eagraíonn Múinteoir Eimear an tSeirbhís Nollag chuile bhliain sa scoil.