Access Keys:

 
 
Gaelscoil Naomh Pádraig, Leamhcán

Polasaithe Scoile

Fógra Bliantiúil Ligean Isteach GSNP 23 24 íoslódáil
Polasai Iontra la GSNP 23 24 íoslódáil
Anti-bullying Policy Béarla 2022/23 íoslódáil
Polasaí Frithbhulaíochta Gaeilge 22/23 íoslódáil
School Admission Policy GSNP 2023 24 íoslódáil
GSNP - Nosanna Imeachta maidir le Gearan Complaints Procedure 2022 íoslódáil
Polasai - Tuairisciu do thuisti G B 2022 íoslódáil
Child Safeguarding Statement Risk Assessment 2021 22 íoslódáil
Raiteas Sabhailteachta 2022 íoslódáil
Safety Statement 2022 íoslódáil
Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí 2022 íoslódáil
Cianfhoghlaim I nGSNP 2021 íoslódáil
Cosaint Sonraí i nGSNP Gaeilge 2021 íoslódáil
Data Protection in GSNP Béarla íoslódáil
GSNP Fógra Príobháideachta 2021 íoslódáil
Remote Learning Policy - GSNP 2021 íoslódáil
Lón i nGSNP - Bia Folláin íoslódáil
Polasaú úsáide Inghlactha/Acceptable Users Policy íoslódáil
Polasaí Usáide Inghlactha Gaeilge Béarla íoslódáil
Code of Behaviour 2020 íoslódáil
Cód Iompair 2020 íoslódáil
Polasaí Teagmhais Chriticiúil 18 19 íoslódáil
Critical Incident Policy 2018 19 íoslódáil
Polasaí um Úsáid Ghuthán Phóca 1 2019 íoslódáil
Use of Mobile Phones Policy 1 2019 - B íoslódáil
Polasa um Dháileadh Leighis G 2018 íoslódáil
Administration of Medicines Policy 2018 íoslódáil
Copyright Policy.pdf íoslódáil
Polasaí coipchearta.pdf íoslódáil
Parental Involvement Policy 2017.pdf íoslódáil
Rannpháirtíocht Tuismitheoirí 2017.pdf íoslódáil
Lón Slaintiúil.pdf íoslódáil
Éadaí Scoile.pdf íoslódáil
Homework Policy.pdf íoslódáil
Polasai Obair Bhaile.pdf íoslódáil