Access Keys:

 
 
Gaelscoil Naomh Pádraig, Leamhcán

Polasaithe Scoile

AUP PUI GSNP 2023 View
Safety Statement 2023 24 View
Child Safeguarding Statement Risk Assessment 2023 View
Ráiteas Sábháilteachta G 2023 24 View
Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí Measúnu Riosca 2023 View
Fógra Bliantiúil Ligean Isteach GSNP 23 24 View
Polasai Iontra la GSNP 23 24 View
Anti-bullying Policy Béarla 2022/23 View
Polasaí Frithbhulaíochta Gaeilge 22/23 View
School Admission Policy GSNP 2023 24 View
GSNP - Nosanna Imeachta maidir le Gearan Complaints Procedure 2022 View
Polasai - Tuairisciu do thuisti G B 2022 View
Child Safeguarding Statement Risk Assessment 2021 22 View
Raiteas Sabhailteachta 2022 View
Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí 2022 View
Cianfhoghlaim I nGSNP 2021 View
Cosaint Sonraí i nGSNP Gaeilge 2021 View
Data Protection in GSNP Béarla View
GSNP Fógra Príobháideachta 2021 View
Remote Learning Policy - GSNP 2021 View
Lón i nGSNP - Bia Folláin View
Polasaú úsáide Inghlactha/Acceptable Users Policy View
Polasaí Usáide Inghlactha Gaeilge Béarla View
Code of Behaviour 2020 View
Cód Iompair 2020 View
Polasaí Teagmhais Chriticiúil 18 19 View
Critical Incident Policy 2018 19 View
Polasaí um Úsáid Ghuthán Phóca 1 2019 View
Use of Mobile Phones Policy 1 2019 - B View
Polasa um Dháileadh Leighis G 2018 View
Administration of Medicines Policy 2018 View
Copyright Policy.pdf View
Polasaí coipchearta.pdf View
Parental Involvement Policy 2017.pdf View
Rannpháirtíocht Tuismitheoirí 2017.pdf View
Lón Slaintiúil.pdf View
Éadaí Scoile.pdf View
Homework Policy.pdf View
Polasai Obair Bhaile.pdf View