Access Keys:

 
 
Gaelscoil Naomh Pádraig, Leamhcán

Polasaithe Scoile

Polasai Bainistiochta Teagmhais Chriticiu il 2024.pdf View download document
Critical Incident Management Policy 2024.pdf View download document
Fógra Bliantúil maidir le ligean isteach 23/24 View download document
Annual Admission Notice 23/24 View download document
Parental Complaints Procedure View download document
An Nos Imeachta Athbhreithnithe maidir le Gearáin ó Thuismitheoirí View download document
Code of Behaviour GSNP 23/24 View download document
Cód Iompair GSNP 23/24 View download document
School Admission Policy - GSNP Béarla View download document
GSNP - Polasai Iontrála Gaeilge View download document
Polasaí Dlúthchuraim Phearsanta Úsáid Leithris View download document
Intimate Care Toileting Needs Policy GSNP View download document
AUP PUI GSNP 2023 View download document
Safety Statement 2023 24 View download document
Child Safeguarding Statement Risk Assessment 2023 View download document
Ráiteas Sábháilteachta G 2023 24 View download document
Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí Measúnu Riosca 2023 View download document
Anti-bullying Policy Béarla 2022/23 View download document
Polasaí Frithbhulaíochta Gaeilge 22/23 View download document
Polasai - Tuairisciu do thuisti G B 2022 View download document
Child Safeguarding Statement Risk Assessment 2021 22 View download document
Raiteas Sabhailteachta 2022 View download document
Ráitis maidir le Cumhdach Leanaí 2022 View download document
Cianfhoghlaim I nGSNP 2021 View download document
Cosaint Sonraí i nGSNP Gaeilge 2021 View download document
Data Protection in GSNP Béarla View download document
GSNP Fógra Príobháideachta 2021 View download document
Remote Learning Policy - GSNP 2021 View download document
Lón i nGSNP - Bia Folláin View download document
Polasaú úsáide Inghlactha/Acceptable Users Policy View download document
Polasaí Usáide Inghlactha Gaeilge Béarla View download document
Polasaí um Úsáid Ghuthán Phóca 1 2019 View download document
Use of Mobile Phones Policy 1 2019 - B View download document
Polasa um Dháileadh Leighis G 2018 View download document
Administration of Medicines Policy 2018 View download document
Copyright Policy.pdf View download document
Polasaí coipchearta.pdf View download document
Parental Involvement Policy 2017.pdf View download document
Rannpháirtíocht Tuismitheoirí 2017.pdf View download document
Lón Slaintiúil.pdf View download document
Éadaí Scoile.pdf View download document
Homework Policy.pdf View download document
Polasai Obair Bhaile.pdf View download document