Access Keys:

 
 
Gaelscoil Naomh Pádraig, Leamhcán

Obair ón mBaile -GSNP Rang 4 Sinéad Ní Chaochlaoich

12ú Márta 2020

A thuismitheoir, a chara

Seo an obair atá le déanamh thar an tréimhse a bheidh an scoil dúnta.

Moltar go ndéanfaidh na páistí thart ar 50 - 60 nóiméad obair gach lá. Táimid ag díriú ar Gaeilge, Béarla, Mata agus moltar am a chaitheamh orthu gach lá. 

Seo cúpla nasc a bheidh cabhrach i rith an tréimhse seo: 

https://www.twinkl.ie/ (Saor in aisce do thuismitheoirí faoi láthair)

Corpoideachas: Féach ar an suíomh scoile https://www.gsnp.ie/nuacht/news/b-gnomhach

Go raibh míle maith agat as ucht do chomhoibriú!

Le meas,

Sinéad Ní C

 

Dear parent,

This is the work to be completed over the period of time the school is closed. It is advised that the children spend 50 - 60 minutes working each day. We are focusing on Gaeilge, Béarla and Mata and we recommend that they spend time on these subjects each day. 

Here are some links that maybe helpful during this period. 

https://www.twinkl.ie/ (free to parents during this time)

Physical education: look at the school website under Bratach scoile gníomhach. https://www.gsnp.ie/nuacht/news/b-gnomhach

  Thank you very much for your co-operation!   Le meas,   Sinéad Ní C    

Obair le déanamh sa bhaile ón 19ú - 28ú Marta. Rang 4 Sinéad Ní Chaochlaoich

 

 

Gaeilge:

An Camán Draíochta 

Lch24-27

Lch 28-30

Lch 31-33

Lch 34-36

 

Scríobh alt ag insint cad a tharla sa scéal. (Leathanach amháin)

 

Gaeilge le Chéile lch50-51

Aonad 25

Litriú ar fad le déanamh.

Obair scríofa 1-6

 

Mata

Mata Meabharach lch

Triail 73, 74, 75, 76 & 77.

 

Táblaí x3 -3  agus x4 -4

 

 

Béarla

Spellbound Week 26 p54-55

Block 89 - 92 Spellings

Exercise 1-6

 

Harry Potter

Chapter 5 The Whomping Willow

P53-55

P56-58

P59-61

P62-65

P65-67.

 

Write a summary of this chapter. (1 page)

 

New Treasury 4:

P 62

P63

P64

p65

 

OSIE

Research/Taighde

Research a topic for ‘Explanation’ writing. e.g. The Water Cycle, How Volcanos Erupt.

 

Tá tionscadal le déanamh ar tír éigin - is féidir leat do rogha a dhéanamh! Bí cinnte nach bhfuil tú tar éis scrúdú a dhéanamh ar an tír seo roimhe seo! Go néirí libh!h

Moltar thart ar 50 - 60 noiméad a dhéanamh gach lá. 

 

It is advised that the children spend about 50 -60 working each day.